Business Process Management (BPM) to strategia i metodologia zarządzania procesami biznesowymi w celu ulepszenia efektywności, jakości i przewidywalności działania przedsiębiorstwa. BPM skupia się na identyfikacji, modelowaniu, automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Jest to zintegrowane i zarządzane podejście do zarządzania procesami biznesowymi, które uwzględnia takie czynniki jak wiedza, technologia, procesy i ludzie.

Elementy tej strategii

Strategia BPM składa się z kilku elementów, w tym:

 1. Identyfikacja procesów biznesowych: procesy biznesowe są identyfikowane i klasyfikowane w celu uwzględnienia ich wpływu na ogólną efektywność przedsiębiorstwa.
 2. Modelowanie procesów biznesowych: procesy biznesowe są opisywane i modelowane za pomocą narzędzi takich jak diagramy przepływu, w celu zrozumienia ich działania i ulepszenia.
 3. Automatyzacja procesów biznesowych: procesy biznesowe są automatyzowane za pomocą narzędzi takich jak systemy informatyczne, w celu ulepszenia efektywności i jakości.
 4. Optymalizacja procesów biznesowych: procesy biznesowe są ciągle ulepszane i optymalizowane, aby zwiększać ich efektywność i jakość, a także aby dostosować je do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 5. Zarządzanie zmianą: zmiany w procesach biznesowych są planowane, wprowadzane i monitorowane, aby zapewnić ich skuteczne działanie.
 6. Monitorowanie i kontrola: procesy biznesowe są monitorowane i kontrolowane, aby upewnić się, że są one działające efektywnie i zgodnie z planem.
 7. Raportowanie i analiza: dane z procesów biznesowych są gromadzone i analizowane, aby zrozumieć ich wpływ na działanie przedsiębiorstwa i aby identyfikować możliwe obszary ulepszenia.

Wady i zalety

Zalety strategii BPM:

 1. Poprawa efektywności: strategia BPM pozwala na identyfikację i usuwanie niepotrzebnych kroków w procesach biznesowych, co prowadzi do zwiększenia ich efektywności i skrócenia czasu trwania.
 2. Zwiększenie jakości: strategia BPM pozwala na zdefiniowanie jasnych standardów i procedur, co zwiększa jakość i niezawodność procesów biznesowych.
 3. Poprawa elastyczności: strategia BPM pozwala na łatwe dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku.
 4. Oszczędność kosztów: strategia BPM pozwala na automatyzację procesów biznesowych, co może prowadzić do oszczędności kosztów i zwiększenia rentowności.

Wady strategii BPM:

 1. Wysokie koszty wdrożenia: wdrożenie strategii BPM może być kosztowne, ponieważ wymaga wykorzystania specjalistycznych narzędzi i usług.
 2. Złożoność projektu: strategia BPM może być trudna do wdrożenia i zarządzania, ponieważ wymaga zaangażowania wielu działów i osób.
 3. Opór zmian: niektórzy pracownicy mogą mieć trudności z przyjęciem i adaptacją do zmian wprowadzonych przez strategię BPM.
 4. Trudność w ocenie skuteczności: może być trudno ocenić skuteczność strategii BPM, ponieważ wpływ na biznes jest często długotrwały i trudny do mierzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *