Kategoria: Biznes

Biznes

Czym jest franchising?

Franchising to forma współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, w której jedna strona, zwana franczyzodawcą, udostępnia drugiej stronie, zwanej franczyzobiorcą, prawo do korzystania z własnej nazwy, znaku towarowego, systemu zarządzania i…

Jednoosobowa spółka z o. o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (J-spółka z o.o.) to forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednoosobowym wspólnikiem i jednocześnie jedynym członkiem organu zarządzającego jest ta sama osoba fizyczna. Jednoosobowa…

Franczyza w Polsce

Franczyza to forma współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, w której franczyzodawca (właściciel marki, produktu lub usługi) udziela franczyzobiorcy (przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność pod tą marką) licencji na korzystanie z…